Vitajte na stránkach spoločnosti LONLER s.r.o.

Spoločnosť Lonler s.r.o. sa zaoberá pripojením firiem a domácnosti do celosvetovej sieti internetu pomocou wireless technológií, metalickým a optickým vedením. Od roku 2000 pôsobí v oblasti Prešova, Sabinova, Lipan a okolitých obcí, ktorú pokrýva mikrovlným signálom, a kde si získala aj stabilný okruh zákazníkov a spoločností sídliacich v týchto mestách a obciach. Zaoberá sa aj prenosom a spracovaním dát, dodávkou a opravou počítačov, výstavbou privátnych sieti, výstavbou a prevádzkou optických sieti a kamerových systémov.

Najvyžšou prioritou podnikania spoločnosti Lonler s.r.o. je spokojnosť zákazníkov. Tomuto cieľu je prispôsobená štruktúra a organizácia spoločnosti, výber spolupracovníkov a zamestnancov, ako aj kvalita a spoľahlivosť poskytovaných sluzieb.

NOVINKY

4.september 2014 ......spustili sme pripojenie pre obec JAKOVANY okr. Sabinov

15.máj 2014 ......spustili sme pripojenie pre obec KANAŠ okres Presov

september 2015.....spustili sme optické pripojenie na ul. 9.mája a Komenského

september 2016.....spustené pripojenie pre obec Džačov