Vitajte na stránkach spoločnosti LONLER 

Spoločnosť Lonler s.r.o. sa zaoberá pripojením firiem a domácnosti do celosvetovej sieti internetu pomocou wireless technológií, metalickým a optickým vedením. Od roku 2000 pôsobí v oblasti Prešova, Sabinova, Lipan a okolitých obcí, ktorú pokrýva mikrovlným signálom, a kde si získala aj stabilný okruh zákazníkov a spoločností sídliacich v týchto mestách a obciach. Zaoberá sa aj prenosom a spracovaním dát, dodávkou a opravou počítačov, výstavbou privátnych sieti, výstavbou a prevádzkou optických sieti a kamerových systémov.

Najvyžšou prioritou podnikania spoločnosti Lonler s.r.o. je spokojnosť zákazníkov. Tomuto cieľu je prispôsobená štruktúra a organizácia spoločnosti, výber spolupracovníkov a zamestnancov, ako aj kvalita a spoľahlivosť poskytovaných sluzieb.

NOVINKY


Január 2017.....spustená možnosť sledovania TV 

september 2016.....spustené pripojenie pre obec Džačov

september 2015.....spustili sme optické pripojenie na ul. 9.mája a Komenského

15.máj 2014 ......spustili sme pripojenie pre obec KANAŠ okres Presov

4.september 2014 ......spustili sme pripojenie pre obec JAKOVANY okr. Sabinov